Aardappelen en de groeiende wereldbevolking

 

Wist u dat: aardappel meisje

  • de wereldbevolking zal groeien naar 9 miljard in 2050?
  • hierdoor de wereldvoedselproductie
    flink zal moeten groeien?
  • de helft van de wereldbevolking in 2030 in gebieden zal leven met een tekort aan water?

 

Bijdrage

Wij als HZPC willen een bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselvoorziening, ook naar de toekomst. Dit betekent dat we niet alleen moeten kijken naar rassen met meer opbrengst, maar ook naar rassen die met minder of met brak water overweg kunnen. Ook droogte en warmte tolerantie zullen in de toekomst een nog grotere rol gaan spelen. 

 

Wist u dat:

  • de teelt van aardappelen minder water vraagt dan andere basisvoedselproducten?
  • de aardappel - na maïs, rijst en tarwe - het belangrijkste voedselgewas in de wereld is?
  • aardappelen meer voedingsstoffen per liter water produceren dan veel andere gewassen?
  • aardappelen ook minder bemesting nodig hebben door een efficient verbruik van water, stikstof en fosfaat?
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.