Farm Saved Seed › HZPC

Farm Saved Seed

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW) op 1 februari 2006 zijn een aantal dingen veranderd. Zo is een akkerbouwer met ingang van oogstjaar 2006 verplicht om uiterlijk 15 mei van ieder jaar het gebruik van eigen zaaizaad/pootgoed te melden bij de kwekersrechthouder, de zogenaamde meldingsplicht.

Om de administratieve lasten voor de teler te beperken hebben de kwekers de melding centraal ondergebracht bij Plantum NL. Hierdoor kan de teler eenvoudig voldoen aan de wettelijke meldingsplicht door het door Plantum aan de teler toegestuurde opgaveformulier ingevuld te retourneren.

Melden kan echter ook gemakkelijk en snel van achter uw PC via de website www.eigenzaaizaad.nl.
 

De inning van de FSS vergoedingen gebeurt voor HZPC rassen over de consumptieoogst van 2019 op de volgende wijze:

De teler die gebruik maakt van de mogelijkheid van consumptieteelt uit eigen vermeerderd pootgoed, dient dit uiterlijk 15 mei te melden bij Plantum.
Dit is ongeacht of de teler wel of geen terugleveringsovereenkomst of poolcontract heeft afgesloten met HZPC voor de consumptieteelt.
Het FSS tarief bedraagt het in de tabel genoemde bedrag per hectare consumptie aardappelen van het HZPC licentie ras.

Voor telers die zelf geen melding doen van het gebruik van FSS geldt een 100% licentietarief voor het gebruik van pootgoed. In geval van melding van FSS bij Plantum door teler geldt een FSS-tarief dat gebaseerd is op 60% van het licentietarief. De 60% tarieven zijn de tarieven zoals hiernaast in de tabel staan vermeld.

Telers die op eigen bedrijf pootgoed van HZPC rassen willen vermeerderen ten behoeve van eigen consumptie teelt en die willen starten met basispootgoed(E’s) kunnen dit bestellen bij HZPC.
HZPC heeft hier een speciale regeling voor "Overeenkomst tot eigen vermeerdering".
U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. P.Kreijger. Tel: 0513 489 888.
Gezien het feit dat E-pootgoed in beperkte mate aanwezig is, wordt u verzocht uw bestelling voor 15 januari 2019 te plaatsen.

Farm Saved Seed per ha consumptie
Ras Euro/hectare
Alcander 123
Allison 143
Alverstone Russet 135
Asterix 108
Challenger 116
Colomba 119
Crisps4all 128
Felsina 131
Innovator 136
Ivory Russet 136
Mozart 172
Noblesse 161
Sagitta 133
Saline 120
Sifra 115
Sumatra 102
Sunita 126
Sylvana 124
Victoria 128

Telers die op contract voor HZPC alleen pootgoed telen voor de afzet van pootgoed buiten het eigen bedrijf hoeven geen opgave te doen van eigen vermeerdering van pootgoed van dit ras.

De FSS vergoedingen voor 2020 zullen voor 20 december 2019 op deze website worden gepubliceerd.