DESIREE › HZPC

Waarom Desiree?

Sector(en):

  • Grove knollen
  • Goede opbrengst
  • Brede aanpassing aan weersomstandigheden
  • Goed drogestofgehalte
  • Goede bewaarbaarheid

Raseigenschappen

  • Schilkleur

  • Vroegheid

  • Kooktype