Peeled › HZPC

Peeled

De sector Peeled werkt aan creativiteit

De markt voor gemaksvoeding maakt een enorme kwaliteitsontwikkeling door. Consumenten letten steeds meer op variatie en gemak, maar versheid, smaak en gezondheid spelen een zeker zo belangrijke rol. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor telers en de verwerkende industrie.
 

Kwaliteits eisen

Wij ondersteunen hun creativiteit met rassen die speciaal voor de Peeled sector zijn geselecteerd en in samenspraak worden ontwikkeld. Selectiecriteria zijn onder meer uniformiteit, mooie gele vleeskleur, mate van enzymatische verkleuring en een stabiel onderwatergewicht; allemaal van belang om een mooi en smaakvol eindproduct te krijgen.

In advisering en begeleiding van telers krijgen alle aspecten de volle aandacht, zoals grondsoort, resistentie, opbrengst, kostprijs en afzetmogelijkheden.  Wij denken mee met klanten om zo de behoeften binnen deze groeiende sector op smaakvolle wijze vervullen.