Poolprijs HZPC Nederland boven 30 euro-grens › HZPC

Poolprijs HZPC Nederland boven 30 euro-grens

17-06-2016

JOURE - NL
HZPC Holland bv, wereldleider in aardappelveredeling, stelt de definitieve uitbetalingsprijs voor zijn Nederlandse pootaardappel-pool over Oogst 2015 vast op € 30,28 per 100 kilo. De prijs weerspiegelt het herstelde vertrouwen in de pootaardappelenmarkt. Dit uitte zich al in de prognoseprijs van € 29,50 die HZPC begin maart dit jaar bekendmaakte. Deze definitieve uitbetalingsprijs van € 30,28 ligt 2,6% hoger dan de eerdere, gunstige prognose van € 29,50.

Gerard Backx, CEO van HZPC, licht toe: “Oogst 2015 kenmerkt zich door zijn hoge opbrengst. Er kwam veel pootgoed beschikbaar, vergeleken met voorgaande jaren. We zijn verheugd dat we er ook in zijn geslaagd een recordhoeveelheid van deze pootaardappelen uit de Nederlandse pool te verkopen.”

”Het recordvolume lag bij Oogst 2010, maar het verhandelde pootgoedvolume uit de pool ligt dit jaar 3% hoger dan toen. Oogst 2010 was net als afgelopen seizoen, een jaar met hoge gemiddelde hectare-opbrengsten en een goede afzetmarkt. Maar de internationale markt was afgelopen jaar minder gewillig dan toen. Voorbeelden hiervan zijn de importbeperkingen in Algerije, vanwege de lage olieprijzen, en de beperkte afzet naar Rusland, wegens de lage consumptieaardappelprijzen daar, in combinatie met de lage roebelkoers.”

“Vorig jaar was de Europese markt voor pootgoed zeer beperkt door de lage prijzen voor consumptieaardappelen. De Europese markt heeft zich dit seizoen hersteld naar een vraag van reguliere omvang.”

HZPC´s prognose- en definitieve prijzen voor de Nederlandse pootgoedpool
  Prognoseprijs Definitieve prijs
Oogst 2015 € 29,50 € 30,28
Oogst 2014 € 27,50 € 28,81
Oogst 2013 € 33,00 € 33,42
Oogst 2012 € 29,00 € 29,54
Oogst 2011 € 30.00 € 31,06
Oogst 2010 € 33,00 € 33,10

Prijstoelichting
De gemiddelde opbrengst voor HZPC-telers in Nederlandse pool ligt met 42,9 ton per hectare beduidend hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Gemiddeld 18,9% van de opbrengst betreft bovenmaats pootgoed, waarvoor de vergoeding lager is.
De gemiddelde prijs over alle rassen komt op basis van herfstlevering voor de potermaat van klasse E uit op € 29,66 per 100 kilo vóór kwekersafdracht en exclusief btw. De telers leveren de klasse S tot en met A. De gemiddelde prijs over al deze klassen komt uit op € 30,28, omdat er relatief meer aardappelen in de hogere klassen worden geteeld en afgeleverd, waarvoor hogere prijzen worden betaald. Naast de uitbetalingsprijs, ontvangen de telers vergoedingen voor het opslaan en voor het opzakken van de aardappelen. Deze zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Europa buiten Nederland
Rond deze periode van het jaar bepaalt HZPC ook de telersprijzen voor zijn telers in de andere HZPC-productiegebieden binnen Europa. De omstandigheden voor de totstandkoming van die prijzen verschillen van die in Nederland. Wel is ook de herstellende Europese vraag naar pootgoed van positieve invloed op de uitbetaling aan Europese HZPC-telers buiten Nederland.

Over HZPC Holland bv
HZPC Holland is de innovatieve wereldleider in aardappelveredeling, pootgoedhandel en productconcepten. HZPC-veredelaars ontwikkelen aardappelrassen die optimaal aansluiten bij de plaatselijke teeltomstandigheden. Lokale aardappeltelers kunnen met HZPC-rassen dynamisch inspelen op de behoeften in hun markt en marktsegmenten, zoals de industrie, de retail en de traditionele vers-markt. HZPC heeft zo’n 300 medewerkers in meer dan 10 landen, en exporteert naar meer dan 80 landen. HZPC is in eigendom van een groot deel van zijn 800 aangesloten internationale pootgoedtelers en medewerkers. Met HZPC-rassen en -pootgoed realiseren aardappelboeren wereldwijd een duurzame, gezonde groei, die rekening houdt met mens en milieu.

Meer media-informatie

HZPC Holland bv  

Gerard Backx

info@HZPC.nl

+31 (0)513 48 98 88

PublieksWerk bv

Piet van Reeuwijk

HZPC@publiekswerk.nl

+31 (0)20 486 21 39