Duurzaamheid › HZPC

Duurzaamheid

Feeding the world. Met dit thema geven we inhoud aan onze missie: het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Een uitdagende missie. Want de urgentie is groot en wordt steeds groter. Met een zeer sterk groeiende wereldbevolking, beperkte vruchtbare grond en schaars zoetwater wordt de behoefte aan betaalbaar, verantwoord voedsel steeds groter. Precies daar ligt de kern van de business van HZPC.

Lees hier ons online Duurzaamheidsverslag