Connecting Growers › HZPC

Connecting Growers

Zonder telers, geen HZPC. De Vereniging HZPC vindt het belangrijk dat HZPC een organisatie is van en voor telers.  

Twintig jaar geleden waren bijna alle certificaten in handen van actieve telers. Nu is dit nog maar 50%. Dit komt doordat veel telers die niet meer actief telen en wel certificaten bezitten, deze certificaten beperkt aanbieden. Door actieve telers worden deze certificaten weinig aangekocht.  

Wij wensen dat het percentage certificaten dat in het bezit van actieve telers is, groeit. Daarom starten we met oogst 2021 het programma ‘Connecting Growers’. Met dit programma kopen wij, de HZPC Holding, ieder jaar voor 1,5 miljoen euro certificaten op de markt en schenken deze aan onze actieve pootgoedtelers in de Europese Unie. De certificaten worden verdeeld op basis van het areaal pootaardappelen van telers voor HZPC. 
 

Deelnemen

Het programma is bedoeld voor actieve pootgoedtelers van alle HZPC Holding-deelnemingen in de Europese Unie. De komende maanden worden deze telers door onze collega’s benaderd voor deelname.   

Hieronder is meer informatie over het programma te vinden: