Vereniging HZPC › HZPC

Vereniging HZPC

 


 

Overdracht certificaten HZPC buiten de beurs om

Conform artikel 3.8 van Het Reglement Administratie- en Beursvoorwaarden kan een certificaathouder na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Bestuur, behoudens in geval van overdracht onder algemene titel in een aantal gevallen één of meer van zijn Certificaten buiten de Beurs om overdragen.

De procedure hiervoor is als volgt:

  • U vult het formulier (zie download hieronder) in; ondertekent dit en stuurt dit naar certificaten@hzpc.nl
  • Vervolgens wordt de overdracht door HZPC ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur
  • Indien door het bestuur goedkeuring wordt verleend, volgt de administratieve overdracht van uw certificaten.
  • Bij overlijden vragen wij u een kopie van de verklaring van erfrecht naar ons te sturen.

 


 

Overige documenten