Vereniging HZPC › HZPC

Vereniging HZPC

In de brief van 26 maart jl. brachten wij u op de hoogte van verschillende veranderingen omtrent de handel in certificaten. Op deze pagina vindt u meer informatie.
 

 


 

Overdracht certificaten HZPC buiten de beurs om

Conform artikel 3.8 van Het Reglement Administratie- en Beursvoorwaarden kan een certificaathouder na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Bestuur, behoudens in geval van overdracht onder algemene titel in een aantal gevallen één of meer van zijn Certificaten buiten de Beurs om overdragen.

De procedure hiervoor is als volgt:

  • U vult het formulier (zie download hieronder) in; ondertekent dit en stuurt dit naar certificaten@hzpc.nl
  • Vervolgens wordt de overdracht door HZPC ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur
  • Indien door het bestuur goedkeuring wordt verleend, volgt de administratieve overdracht van uw certificaten.
  • Bij overlijden vragen wij u een kopie van de verklaring van erfrecht naar ons te sturen.

 


 

Bericht van de CEO, Gerard Backx:

Resultaten HZPC Groep

Op dit moment hebben we het overgrote deel van de verkopen gerealiseerd en gaan we de laatste fase van het leverseizoen in. Op basis van de huidige marktomstandigheden, is het onze verwachting dat het operationeel groepsresultaat (EBITDA) voor HZPC, mits de komende periode geen bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden, licht lager uit zal vallen dan het budget, zoals we dat aan het begin van het boekjaar hadden ingeschat. Het netto resultaat zal sterk lager zijn door een erg slecht consumptieaardappeljaar en de daaraan sterk gekoppelde pootgoedmarkt in India. Desalniettemin zijn we, gelet op de marktomstandigheden, tevreden met het verwachte resultaat.

 


 

Overige documenten